Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

§ 1. Uprawnienie do odstąpienia od umowy:
Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy na następujących warunkach:
1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta weszła w posiadanie rzeczy.
2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismem wysłanym pocztą polską lub pocztą elektroniczną z adresu e-mail zarejestrowanego w naszym systemie).
3. W celu odstąpienia od umowy klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy (co nie jest obowiązkowe).
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, należy przesłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na adres e-mail, lub w formie pisemnej (pocztą lub kurierem- liczymy datę doręczenia go).
§ 2. Skutki odstąpienia od umowy dla klienta, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego:
1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie wskazany został przez Was inny sposób; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
3. MAUER Dawid Białoskórski, ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu doręczenia zwracanego towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
4. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres MAUER Dawid Białoskórski, ul.Bytomska 149 Piekary Śląskie 41-940 , niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
5. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (koszt zwrotu towaru nie jest państwu zwracany!).
6. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikającego z korzystania z niej w sposób inny niż wynika to z jej charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
7. W przypadku zniszczenia opakowania, uszkodzenia opakowania, doprowadzenia opakowania do stanu uniemożliwiającego dalsze wykorzystanie go lub odesłania rzeczy w opakowaniu zastępczym zostaną Państwo obciążeni kosztem (lub Państwa zwrot zostanie pomniejszony o kwotę) opakowania w wysokości : 10 PLN brutto za m2 (niezależnie od rodzaju płytek), 1 PLN brutto za 1 sztukę narożnika (niezależnie od rodzaju).
8. W wypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
§ 3. Termin realizacji zamówienia: do 21 dni roboczych od dnia otrzymania płatności (przez: MAUER Dawid Białoskórski) za zamówiony towar, niezależnie od sposobu złożenia zamówienia.
§ 4. Rozmiary płytek lub narożników mogą się między sobą istotnie różnić. Produkty naturalne, historyczne (pochodzące z XIX lub XX wieku, chyba, że opisano inaczej). Istnieje możliwość przebarwień, pozostałości zaprawy, różnic kolorystycznych, odprysków, uszczerbień, pęknięć, nierównej powierzchni oraz krawędzi i różnic w wymiarach- co jest naturalną cechą towaru.
§ 5. Dopuszcza się możliwość pęknięcia do 20% płytek podczas transportu (pęknięta płytka nie traci swoich właściwości, bez problemu można ją przykleić na ścianę – będzie widoczna wtedy linia pęknięcia, jak na rzeczywistych ścianach wzniesionych z użyciem starych cegieł). Wynika to z fizycznych właściwości starych cegieł. Okoliczność tę klient przyjmuje do wiadomości dokonując zakupu i akceptuje ją.
§ 6. Klient ma obowiązek sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera lub pracownika poczty i w razie stwierdzenia uszkodzeń spisać protokół szkody, po czym ten fakt niezwłocznie nam zgłosić.
§ 7. Wszystkie ceny podawane przez MAUER Dawid Białoskórski, na stronach internetowych, w korespondencji e-mailowej i rozmowach telefonicznych są cenami netto (nie zawierają podatku VAT, który należy do nich doliczyć w aktualnie obowiązującej stawce), o ile wyraźnie nie zaznaczono (napisano), że dana cena jest ceną brutto.
§ 8. Sklep internetowy mauer.com.pl należy do: MAUER Dawid Białoskórski, ul.Bytomska 149 Piekary Śląskie 41-940, NIP: 4980264743, REGON: 362493960.
§ 9. Wzór odstąpienia od zakupu
§ 10. W podany m2 (płytek) lub metrów bieżących (narożników) danego produktu wliczona jest fuga o szerokości ok. 1 cm.
§ 11. Otrzymane produkty mogą być wilgotne (jest to związane z technologią produkcji), co może powodować rozmakanie kartonów (opakowań).
§ 12. Dokonując zakupu klient wyraża zgodę na dostarczenie dowodu zakupu (rachunku lub faktury) w formie elektronicznej na adres e-mail (w treści wiadomości lub w pliku pdf) podany podczas składania zamówienia.
§ 13. Użytkując strony www MAUER Dawid Białoskórski wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przedstawienia mi oferty produktów, usług i prowadzenia marketingu przez MAUER oraz potwierdzam otrzymanie informacji, że:
1. administratorem danych jest MAUER Dawid Białoskórski, ul.Bytomska 149 Piekary Śląskie 41-940;
2. zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, oraz podmiotom współpracującym z MAUER ;
3. przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, a ich podanie jest dobrowolne.
4. podanie adresu e-mail lub numeru telefonu jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie informacji handlowych od MAUER lub podmiotów współpracujących z MAUER.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).
§ 14. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji zakupionego towaru lub usługi w terminie do 14 dni od daty otrzymania towaru lub usługi od MAUER Dawid Białoskórski Reklamacje należy wnieść e-mailem na adres: [email protected], lub drogą pocztową na adres firmy. Reklamacje zgłaszane w innej formie, oraz zgłaszane po terminie nie będą uwzględniane. Prawidłowo złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni roboczych, liczonych od daty doręczenia reklamacji.
§ 15. MAUER Dawid Białoskórski przyjmuje płatności w postaci przelewów na rachunek bankowy firmy. W siedzibie firmy nie ma możliwości dokonywania płatności za pomocą kart płatniczych i kredytowych.
§ 16. Złożenie zamówienia w dowolnej formie oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu i ograniczeń oraz niedogodności mogących z niego wynikać (jest to związane ze specyfiką produktu).